100NET

לוח מודעות לקניה ומכירה של ני״ע

  • 25 שנות ניסיון
  • איסוף ופיזור חבילות מהמוסדיים
  • שירות מיוחד לבעלי ענין
  • מאגרי מידע עשיר
  • קשר יומי עם מרבית פעילות השוק

לניהול שיחת וואטסאפ עם חדר מסחר מאה-נט

054-3336777

רוצה לקנות / למכור ני״ע במחיר שלך?

ללא השפעה על שער הבורסה

צור הצעה חדשה ללא תשלום
טוען...