100NET

לוח מודעות לקניה ומכירה של ני״ע

  • 25 שנות ניסיון
  • איסוף ופיזור חבילות מהמוסדיים
  • שירות מיוחד לבעלי ענין
  • מאגרי מידע עשיר
  • קשר יומי עם מרבית פעילות השוק

מאה נט מעוניינת בשותף לאחד מעסקיה לפרטים:

054-3336777